Podwaliny PHS1KT z KLINARYTU ®

Zastosowanie:

Podwalina PHS1KT z KLINARYTU® jest elementem systemu, który stosuje się do montażu pod progi drzwi przesuwnych HS z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Unikalne właściwości KLINARYTU®, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem do stosowania we współczesnym budownictwie.

Podstawowe parametry techniczne i wymiary:

 • Materiał: utwardzony polistyren ekspandowany KLINARYT® produkowany zgodnie z PN-EN 13163:2012+A1:2015-03
  • reakcja na ogień E wg PN-EN 13501-1+A1 – wymagana wg opinii Instytutu Techniki Budowlanej
  • wytrzymałość na ściskanie: powyżej 650 kPa (około 65 ton/m2) wg PN-EN 826
  • współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,035 W/m*K wg PN-EN 14307
  • pełzanie przy ściskaniu CC(1,0/1,0/10): powyżej 110 kPa wg PN-EN 1606+AC
  • nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T): poniżej 5 % wg PN-EN 12807+A1
  • trwałość właściwości DS(70,-)1 wg PN-EN 1604
  • odporność na zamrażanie i odmrażanie FTCl4 wg PN-EN 12091
 • Stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO (nie rozprzestrzeniający ognia) wg PN-B-02867:2013 – wymagany wg opinii Instytutu Techniki Budowlanej
 • Szerokość: od 120 do 350 mm, wysokość widoczna dla HS-ów 2 torowych: od 55 mm do 250 mm ze skokiem co 5 mm, długość: 1200 mm i dla HS-ów 3 torowych od 55 mm do 190 mm  ze skokiem co 5 mm, długość: 1200 mm
  • istnieje możliwość wyprodukowania elementów o innej szerokości i wysokości co zawarte jest w ofercie handlowej

Zalety podwaliny PHS1KT:

 1. Głowica wyprofilowana dokładnie pod dany system okienny wraz z zaczepami umożliwiającymi wpięcie w ramę okna
 2. Taśma rozprężna klasy BG1 o szczelności powyżej 600 Pa wg DIN EN 1027
 3. Frezowanie na głowicy do łatwego położenia klejo-uszczelniacza
 4. Możliwość wyboru powlekania mrozo i wodoodporną powłoką polimerowo-bitumiczną Tytan Evomer w celu zabezpieczenia przed promieniowaniem UV
 5. Wbudowana wzmocniona dolna listwa zaczepowa z PCV o pogrubionych ściankach i poszerzonych i pogrubionych stopkach dolnych umożliwiająca montaż na klockach podporowych do dużych obciążeń. Szczegóły są opisane we wskazówkach montażowych w zakładce MONTAŻ. Do listwy zaczepowej są montowane kotwy montażowe o grubości 1,5 mm sprzedawane w komplecie w ilości 3 szt. na element. Listwa zaczepowa dodatkowo usztywnia całość.

Dodatkowe właściwości użytkowe podwaliny PHS1KT:

 • Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C5 wg PN-EN 12211:2001
 • Wodoszczelność połączenia ramy okiennej z profilem podokiennym: klasa E900 wg PN-EN 1027:2001
 • Przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg PN-EN 1026:2001

Dbałość o jakość i bezpieczeństwo:

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości, materiały stosowane do produkcji jak i same elementy są przebadane w wielu niezależnych laboratoriach:

 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Centrum Techniki Okrętowej

Dysponujemy również własnym stanowiskiem badawczym, na którym kontrolujemy podstawowe parametry naszych wyrobów.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy producent wprowadzający na rynek wyroby budowlane ma obowiązek prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji. Nasza Zakładowa Kontrola Produkcji jest dodatkowo certyfikowana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, a wyrób jest certyfikowany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz pozostałe dokumenty są udostępnione w zakładce: PLIKI DO POBRANIA, a wskazówki montażowe w zakładce MONTAŻ.

 

Skontaktuj się z nami
Biuro

KLINAR Sp. z o.o.
83-328 Staniszewo
ul. Lewińska 1
Sekretariat

tel. (58) 66-77-828
kom. 882-158-581
klinar@klinar.pl
Technolog produkcji

kom. 600-145-456
technolog@klinar.pl
technolog1@klinar.pl
Wirtualny spacer

Zobacz wirtualny spacer
po naszej siedzibie
Projekt i wykonanie

Projektowanie grafiki